Trójfazowe

3-fazowe
– włącz / wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– płytka maskująca duża 102 x 58 mm– ochrona zanikowo-napięciowa– program łączeń: 4 zwierne– nakładka na przycisk STOP awaryjny z blokadą– ramka dystansowa– zestyk dodatkowy (elektryczne załączanie)Artykuł nr:30P1367* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz/wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– ochrona zanikowo-napięciowaArtykuł nr:20P2649* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1) – trójfazowy 3~ – płytka maskująca mała 64 mm x 59 mm – ochrona zanikowo-napięciowa – osłona bryzgoszczelna Artykuł nr: 20P0830 20P0186 * szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– ochrona zanikowo-napięciowa– ochrona nadmiarowo-prądowa– wyłącznik awaryjny grzybkowy dłoniowy– osłona bryzgoszczelnaArtykuł nr:20P1844 /204.595/20P1847 /204.595.02/* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– hamulec elektroniczny 15 A– ochrona zanikowo-napięciowa– wyłącznik awaryjny grzybkowy dłoniowy– osłona bryzgoszczelnaArtykuł nr:20P2337* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1) – trójfazowy 3~ – ochrona zanikowo-napięciowa – nakładka na przyciski STOP awaryjny z blokadą Artykuł nr: 20P0871 20P2060 20P0874 20P0875 20P0876 * szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– ochrona zanikowo-napięciowa– osłona bryzgoszczelnaArtykuł nr:20P069520P009820P0060* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowe
– włącz / wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– płytka maskująca duża 102 mm x 58 mm– ochrona zanikowo-napięciowa– osłona bryzgoszczelnaArtykuł nr:20P032720P042320P2376* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– płytka maskująca duża 102 mm x 58 mm– ochrona zanikowo-napięciowa– nakładka na przycisk STOP awaryjny bez blokadyArtykuł nr:20P242020P242320P2422* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1) – trójfazowy 3~ – płytka maskująca mała 64 mm x 59 mm – ochrona zanikowo-napięciowa – nakładka na przycisk STOP awaryjny z blokadą; odblokowanie następuje po przesunięciu czerwonego grzybka Artykuł nr: 20P0881 20P1571 * szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1) – trójfazowy 3~ – płytka maskująca duża 102 mm x 58 mm – ochrona zanikowo-napięciowa – nakładka na przycisk STOP awaryjny z blokadą; odblokowanie następuje po przesunięciu czerwonego grzybka Artykuł nr: 20P0400 20P0880 20P0844 20P0749 * szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1) – trójfazowy 3~ – płytka maskująca duża 102 mm x 58 mm – ochrona zanikowo-napięciowa Artykuł nr: 20P0629 * szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz / wyłącz (0-1)– trójfazowy 3~– ochrona nadmiarowo-prądowaArtykuł nr:20P000320P000420P0128* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– włącz/wyłącz (0-1) – trójfazowy 3~ – ochrona zanikowo-napięciowa – wyłącznik awaryjny grzybkowy dłoniowy – osłona bryzgoszczelna Artykuł nr: 20P0868 20P1049 20P2085 20P2086 20P2289 * szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
3-fazowy
– wyłącznik z ochroną silnika (0-1)– trójfazowy 3~– z kablem zasilającym ok. 0,25 m; bez wtyczki– osłona bryzgoszczelnaArtykuł nr:/204.616/ 20P1475/204.615.01/ 20P1476* szczegółowe dane produktów zostały umieszczone na dole tabeli ze specyfikacją
  • 1
  • 2
error: Content is protected !!